Pochodne sulfonylomocznika

Pochodne sulfonylomocznika stosuje się również w celach diagnostycznych. Dożylne wstrzyknięcie 1 g soli sodowej tolbutamidu choremu z wyspiakiem trzustki (insuiinoma) wywołuje po 2 min gwałtowną hipo- glikemię wskutek uruchomienia czynności wewnątrzwydzielniczej czynnego hormonalnie guza. Antydiuretyczne działanie chloropropamidu w moczówce prostej nie zostało wyjaśnione, lecz znalazło zastosowanie kliniczne.

Około 10% chorych na cukrzycę, którzy byli pierwotnie wrażliwi na hipoglikemiczne działanie pochodnych sulfonylomocznika, po kilkumiesięcznym leczeniu stają się wtórnie niewrażliwi w stosunku do tej grupy leków, co należy wiązać z uruchomieniem silnej przeciwregulacji przysadkowej w organizmie. Pochodne sulfonylomocznika wywierają działanie tyreostatyczne i podobnie jak disulfiram wywołują nietolerancję na etanol. Najczęstsze działania niepożądane pochodnych sulfonylomocznika są związane z pobudzeniem przez te leki wydzielania żołądkowego

One Response to “Pochodne sulfonylomocznika”

Leave a Reply