Pozanerkowe działanie acetazolamidu

Pozanerkowe działanie acetazolamidu. Duże dawki leku stosowane w doświadczeniach na zwierzętach mogą hamować wydzielanie kwasu solnego przez błonę śluzową żołądka. Acetazolamid i inne inhibitory

Przed podaniem acetazolamidu Po podaniu acetazolamidu anhydrazy węglowej (Ospolot), są stosowane jako leki przeciwpadacz- kowe. Mechanizm tego działania jest związany z przeciwdrgawkowym. wpływem dwutlenku węgla, który gromadzi się we krwi w niewielkich stężeniach, lecz długotrwale. Acetazolamid obniża również ciśnienie śródgałkowe, gdyż hamuje tworzenie się płynu śródgałkowego.

Leave a Reply