Preparat i dawkowanie

– 1. Vitaminum E (Tocopherol0) – kaps. 100 mg, krople po 300 mg w ml, amp. 30 lub 300 mg. Stosuje się doustnie 200-300 mg/24 h, domięśniowo 30 mg/24 h, a w cięższych przypadkach 300 mg/24 h.

Witaminy K są pochodnymi 1,4-naftochinonu. Wyosobniono je z zielonych części roślin, w których powstają w procesie fotosyntezy (witamina Kj – filochinon) oraz z gnijących ryb (witamina K2 – menachinon). Obie naturalne witaminy mają łańcuch boczny C3 pierścienia naftochi- nonu. Okazało się jednak, że łańcuch boczny nie jest niezbędny do usunięcia objawów awitaminozy K. Syntetyczny 2-metylonaftochinon (witamina K3 – menadion) odznacza się podobnymi do naturalnych witamin właściwościami. Witamina K2 jest syntetyzowana przez bakterie przewodu pokarmowego, co stanowi główne źródło witaminy K u człowieka. W przeciwieństwie do witamin naturalnych, sole lub estry witamin syn-tetycznych są w wodzie rozpuszczalne.

Leave a Reply