Preparaty uwalniające kwas solny

Zamiast roztworu kwasu solnego są stosowane leki uwalniające w zetknięciu z wodą kwas solny. Jest to chlorek betainy (Acidol — 500 mg lub Beppsin, tj. 400 mg chlorku betainy i 100 mg pepsyny) oraz chlorowodorek kwasu glutaminowego (Glutacidol – 300 mg). Tabletkę leku rozpuszcza się w szklance wody bezpośrednio przed spożyciem.

Łącznie z kwasem solnym często podaje się pepsynę (np. Bepepsin). W handlu znajduje się pepsyna otrzymana z błony śluzowej żołądka bydła rzeźnego. Pepsynę stosuje się w dawce 200, 500 mg jako składnik mieszanin recepturowych.

Leave a Reply