Progesteron

Progesteron dobrze się wchłania do krwi bez względu na drogę podania. jednak już po 5 min połowa dawki hormonu unieczynnia się w wątrobie. Dlatego progesteron stosuje się wyłącznie domięśniowo w roztworach olejowych 5-50 mg /24 h.

Produktem pośrednim w biosyntezie androgenów jest 17a-hydroksy- progestęron. Jest to steroid o słabym działaniu gestagennym. Estry 17ci- -hydroksyprogestęronu jz kwasami organicznymi, np. octan i kaproniąn 17a-hydroksyprogesteronu (Prodox i Delantin), są stosowane doustnie lub pozajelitowo w dawce 250 mg/24 h. .

Leave a Reply