Promieniotwórczy jod

Promieniotwórczy jod podaje się doustnie lub dożylnie w postaci roztworów jodku sodowego (Na131I). Promieniotwórczy jod w jednorazowej dawce 2-4 mCi jest stosowany w celu leczenia nowotworów gruczołu tarczowego. Promieniotwórczy izotop jodu jest wybiórczo wychwytywany przez gruczoł tarczowy, podobnie jak niepromieniotwórczy pierwiastek.

Izotop 131I w jednorazowej dawce 5-10 mCi może całkowicie i nieodwracalnie zniszczyć czynność hormonalną gruczołu tarczowego. Promieniotwórczy jod stosowany w 1000 razy mniejszym zakresie dawek (2-10 !iCi) służy do różnicowego rozpoznania chorób gruczołu tarczowego. Po podaniu izotopu 131I w celach diagnostycznych można ustalić za pomocą scyntylatora stopień wychwytu i rozmieszczenie promieniotwórczego izotopu w utkaniu gruczołu tarczowego. Ostatnio wprowadzono do lecznictwa izotop 125I (okres połowicznego rozpadu 60 dni) obdarzony nieco bardziej miękkim promieniowaniem niż izotop 131I. Preparaty l25I są droższe, ale znacznie wygodniejsze w użyciu niż preparaty 131I.

Leave a Reply