Siła działania

Najczęściej stosuje się teofilinę (Theophyllinum) w postaci proszku do receptury (100-200 mg/24 h), teobrominę (Thebrominum) – również

Siła działania Średnio silne Średnio silne Bardzo silne (zależne od dawki) Słabe (leczenie pomocnicze) Słabe Słabe (zależne od stężenia aldosteronu)

Droga podania Doustnie Doustnie, chine- tazon – pozaje- litowo Doustnie, dożylnie Doustnie, dożylnie Doustnie, dożylnie Doustnie Aldadien – wlew

Leave a Reply