Sól sodowa chromoglikanu

Sól sodowa chromoglikanu (Disodium cromoglicate) nie działa rozszerza- jąco na oskrzela, jednak zapobiega wystąpieniu napadu dychawicy oskrzelowej. Mechanizm działania polega na hamowaniu degranulacji komórek tucznych, przez co zapobiega uwalnianiu substancji kurczących oskrzela – histaminy i wolno działającej substancji anafilaksji. Ze względu na mechanizm działania może być skuteczna tylko w stanach wywołanych w znacznej mierze czynnikiem uczuleniowym.

Lek ten nie działa, jak już wspomniano, rozszerzająco na oskrzela, przeciwnie przy wziewach może wywołać przejściowy skurcz oskrzeli. Z tego powodu zaleca się, aby przed jego zastosowaniem podać lek sym- patykomimetyczny, sprzyja to równomiernemu rozprowadzeniu leku w drzewie oskrzelowym i zapobiega skurczowi oskrzeli.

Przeciwwskazania. Pierwsze 3 miesiące ciąży, dzieci do 5 roku życia, nasilona duszność, schorzenia miąższowe wątroby i nerek.

One Response to “Sól sodowa chromoglikanu”

Leave a Reply