Spironolakton

Działania niepożądane. Spironolakton jest mało toksyczny, jednak w przypadkach niewydolności nerek może doprowadzić do znacznej hiperkaliemii i hiponatriemii. Objawy uczuleniowe występują rzadko, najczęściej w postaci przemijających wysypek skórnych. Zanotowano sporadyczne przypadki ginekomastii. interakcje z innymi lekami. Hiperkaliemia wywołana spironolaktonem zmniejsza skuteczność terapii glikozydami naparstnicy. Z tego powodu spironolakton jest stosowany w leczeniu zatruć glikozydami naparstnicy.

Spironolakton zastosowany łącznie z tiazydami przeciwdziała hipoka- liemii, a ponadto nasila ich działanie moczopędne. Spironolakton, prawdopodobnie w drodze indukcji enzymatycznej, może hamować działanie pochodnych dikumarolu oraz zmniejszać toksyczność indometacyny i chlorku rtęciowego. Spironolakton podobnie jak i inne diuretyki nasila działanie leków hipotensyjnych.

Leave a Reply