Syntetyczny tetrakosaktyd

Syntetyczny tetrakosaktyd (Tetracosactide0, Synacthen), zbudowany z 24 pierwszych aminokwasów hormonu adrenokortykotropowego, ma pełną aktywność hormonalną naturalnego ACTH, natomiast nie wywołuje uczuleń, tak jak ACTH.

Tetrakosaktyd wstrzykuje się domięśniowo w dawce 0,5-2 mg co 8-12 h. Preparat o przedłużonym działaniu Synacthen Depot podaje się jednorazowo w dawce w 1 mg/24 h.

Hormon adrenokortykotropowy i tetrakosaktyd są stosowane w chorobach uczuleniowych (np. dychawica oskrzelowa), gośćcu, kolageno-

Leave a Reply