Triamteren

Triamteren wiąże się w 67% z białkami osocza, a jest wydalany wskutek przesączania kłębkowego i wydzielania kanalikowego, głównie w postaci metabolitów.

Działania niepożądane i zastosowanie. Triamteren jest stosowany z tych samych wskazań co spironolakton. Takie działanie niepożądane, jak wymioty, biegunka i ogólne osłabienie ograniczają jego zastosowanie.

Leave a Reply