Uwalnianie HGH do krwi

Uwalnianie HGH do krwi jest regulowane przez podwzgórzowy peptyd o m.cz. 2000 (HGHRH). Układ HGHRH-HGH jest aktywowany przez argi- ninę i hipoglikemię (insulina!), a hamowany przez glukozę i glikokorty- kosteroidy. Przysadka człowieka uwalnia dziennie ok. 4 mg HGH, którego biologiczny okres półtrwania wynosi 20-30 min, a stężenie w osoczu 0-15 ng/ml w zależności od płci i wieku.

Somatotropina bydlęca jest podawana w dawce 100-200 j.m dziennie (25-50 mg) podskórnie lub domięśniowo w celu pobudzenia biosyntezy białka w opóźnionym gojeniu się załamań atonicznych ran, w odleżynach, owrzodzeniach i oparzeniach, w wyniszczeniu i charłactwie. Hormon wzrostu otrzymywany laboratoryjnie z ludzkich przysadek jest stosowany w karłowatości przysadkowej.

Leave a Reply