W doborze zestawu leków podstawowych

W doborze zestawu leków podstawowych z grupy hamujących wydzielanie kwasu solnego i zwiększających odporność błony śluzowej żołądka decydują działania niepożądane tych leków uniemożliwiające podawanie określonego leku u chorego.

Cymetydyny nie można stosować np. u starszych chorych ze względu na występujące zaburzenia psychiczne, natomiast karbenoksolon jako lek zatrzymujący sód jest przeciwwskazany u chorych z chorobą nadciśnie- niową i ze skłonnością do obrzęków.

W krótkotrwałym leczeniu ostrych przypadków choroby wrzodowej podstawowymi lekami są: leki hamujące czynność wydzielniczą, leki cholinolityczne zwiększające oporność błony śluzowej żołądka oraz środki zobojętniające. Natomiast w leczeniu długotrwałym i profilaktyce choroby wrzodowej dominują leki zwiększające odporność błony śluzowej żołądka, a zwłaszcza koloidalne sole bizmutu i sukralfat, ponieważ pojawiają się doniesienia o niekorzystnych zmianach w błonie śluzowej żołądka wywołanych długotrwałym podawaniem leków blokujących receptory histaminowe H2.

Leave a Reply