Wazopresyna

Nazwa wazopresyna została dość niefortunnie nadana hormonowi, którego działanie jest związane głównie z regulacją gospodarki wodno-elek- ‚ trolitowej, a jego działanie na naczynia ma znaczenie drugorzędne. Stąd też niektórzy nazywają wazopresynę hormonem antydiuretycznym przysadki (ADH).

Wazopresyna poprzez aktywację biosyntezy cyklicznego 3′,5′-AMP w kanalikach krętych nerek ułatwia wchłanianie zwrotne wody do krwi i zwiększa wydalanie chlorku sodowego z moczem. Uszkodzenie neuro- sekrecyjnego mechanizmu wydzielniczego wazopresyny objawia się mo- czówką prostą.

Skurczowe działanie wazopresyny na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych i jelit powoduje wzrost ciśnienia krwi, niedotlenienie mięśnia sercowego (skurcz naczyń wieńcowych) i wzmożoną perystaltykę przewodu pokarmowego. Wazopresyna uczula ścianę tętnic na skurczowe działanie noradrenaliny oraz mięśnie oskrzeli na rozkurczowe działanie adrenaliny.

Leave a Reply