Wchłanianie witaminy B2

Wchłanianie witaminy B2 z przewodu pokarmowego jest uzależnione od wytwarzanej przez błonę śluzową żołądka apoerytroiny (czynnik wewnętrzny Castle’a), która łącząc się z witaminą umożliwia jej wchłanianie. Wykazano jednakże, że witamina Bi2 podana w dużych ilościach może się wchłaniać również niezależnie od apoerytroiny. Wchłonięta witamina gromadzi się głównie w wątrobie. Ponieważ dzienne zapotrzebowanie witaminy jest nieduże (0,6-1,2 !j,g), a w wątrobie może gromadzić się 2-5 mg, hipowitaminoza występuje po 3-6 latach jej niedoboru w pożywieniu. Dotychczas nie poznano dokładnie metabolizmu witaminy B12 W żywym organizmie. Przyjmuje się, że jest ona wydalana w postaci nie zmienionej głównie z żółcią, a w mniejszej ilości również przez nerki. Niektóre leki przeciwdrgawkowe (fenobarbital, fenytoina, prymidon, ety- lofenacetamid) zaburzają przemianę witaminy B12 w płynie mózgowo- -rdzeniowym, co prowadzi do wystąpienia zaburzeń neurologicznych.

Witamina Bi2 znalazła zastosowanie w hematologii (niedokrwistość złośliwa, trombocytopenia), w neurologii (zaburzenia neurologiczne w przebiegu niedokrwistości złośliwej, półpasiec, zapalenie korzeni nerwowych, nerwobóle) oraz w gastrologii (bezsoczne zapalenie błony śluzowej żołądka). Poza tym witaminę B12 próbowano stosować w leczeniu uszkodzeń miąższu wątrobowego, w miażdżycy, w impotencji oraz jako lek przeciwhistaminowy.

Leave a Reply