Wchłanianie witaminy D

Wchłanianie witaminy D z przewodu pokarmowego zależy od wielu czynników. Zarówno witamina D2r jak i D3 wchłaniają się w formie czystej (bez estryfikacji), z tym że witamina D3 wchłania się łatwiej i szybciej. Zasadniczym czynnikiem warunkującym wchłanianie witaminy D jest obecność kwasów żółciowych. Przyjmuje się, że jedynie połowa witaminy D podanej doustnie ulega przyswojeniu, przy czym 80% wchłoniętej witaminy stanowi powstający w wątrobie 25-hydroksycholekalcy- ferol, aktywny metabolit witaminy D3. Jeszcze silniejszym działaniem odznacza się wytwarzany w nerkach la,25-dihydroksycholekalcyferol – kalcytriol (tabl. 12.3).

W klinicznej postaci krzywicy opornej na działanie witaminy D występuje najprawdopodobniej genetycznie uwarunkowane utrudnienie powstawania aktywnych form. tej witaminy. Dlatego obecnie prowadzone są szeroko zakrojone badania nad możliwością stosowania aktywnych postaci witaminy D. Jest to interesujące ze względu na stwierdzenie regulującego wpływu la,25-dihydroksycholekalcyferolu na odpowiedź immunologiczną. Witamina D gromadzi się w wątrobie, skąd jest transportowana do tkanek w postaci wolnej lub związanej z a2-globulinami krwi.

Leave a Reply