Witamina B12

Witamina B12 (kobalamina) wyróżnia się spośród innych witamin najbardziej złożoną budową chemiczną. Jon cyjankowy cyjanokobalaminy może być zastąpiony przez inne podstawniki, a odpowiednie połączenie nazwano hydroksykobalaminą (rodnik OH – witamina B12l3), akwokobala- miną (rodnik I-I20 — witamina B12l)) oraz nitrozokobalaminą (rodnik NOs •- witamina B12c). Witaminy B12 występują w wątrobie, grzybach, drożdżach oraz wytwarzane są przez liczne bakterie, m.in. przez pałeczki okrężnicy,

Witamina B12 odgrywa zasadniczą rolę w biosyntezie kwasów nukleinowych, stąd jest niezbędna do prawidłowego wzrostu, do normalnego przebiegu erytropoezy, a także prawidłowych czynności komórek wszystkich nabłonków. Jako koenzym warunkuje przemianę tyminy w tymidynę, kwasu foliowego w kwas folinowy, kwasu metylomalonowego w kwas bursztynowy oraz homocysteiny w metioninę. Niedobór lub brak witaminy Bi2 powoduje niedokrwistość złośliwą (choroba Addisona-Bier- mera), która charakteryzuje się zaburzeniem erytropoezy, bezsocznym zapaleniem błony śluzowej żołądka oraz zaburzeniami nerwowymi (my- elosis funicularis).

Leave a Reply