Wydalanie witaminy D

Wydalanie witaminy D lub jej metabolitów odbywa się głównie przez wątrobę z żółcią, przy czym powstają połączenia z kwasem glukurono- wym, glicyną lub tauryną.

Witamina D stosowana, jest substytucyjnie w zapobieganiu i leczeniu krzywicy oraz osteomalacji. Próbowano stosować ją również w gruźlicy skóry oraz w dużych dawkach w tężyczce i niedomodze przytarczyc. Jednostka międzynarodowa witaminy D odpowiada 0,025 |ig cholekal- cyferolu lub 0,03 !.ig ergokalcyferolu.

Leave a Reply